sunset 1373171 1280Laikā no 19. jūnija līdz 25. novembrim Neptūns, intuīcijas un visu izmainīto apziņas stāvokļu aizbildnis, būs retrogrāds. Šajā laikā mūsu sajūtās, meditācijās un iekšējā dialogā ar dievu neuzradīsies jaunas tēmas, bet tiks sniegta iespēja izstrādāt un līdz galam atlaist kādu senu mīlestību, vilšanos, vainas sajūtu, mīlas mokas, pašpārmetumus, ilūzijas vai neattaisnotās cerības. Tiesa, lai to izdarītu, iespējams, tieši šajā laikā var būt mistiskas tikšanās, notikumi vai situācijas, kuras ļoti var līdzināties tavai "sāpīgajai" pieredzei. Tikai šoreiz – lai tu spētu kvalitatīvi to sevī izstrādāt un atlaist.

Par Neptūnu

Neptūns ir viena no tālajām planētām, kura ietekmi attiecina uz globāliem procesiem, kas saistīti ar cilvēces vēlmi tiekties pēc dievišķā, sajūtu dzīlēm, vēlmes izkust, saplūst un pazaudēties vienam otrā, radot nojausmu par beznosacījumu mīlestību pēc visu robežu un barjeru pazaudēšanas, bieži saistot to ar transcendenci. Neptūna radītā enerģija ir tik spēcīga, ka, ja cilvēkam no dzimšanas nav iedots sava veida Neptūna enerģijas novadītājs vai tulkotājs, tā var pilnībā iepīt cilvēku ilūziju un sapņu valstībā.

No 2011. gada Neptūns pārvietojas caur Zivs zīmi, kur tas ir jo īpaši stiprs, un tur atradīsies līdz pat 2025. gadam. Pasaulē kopumā tas veicina ķīmijas un farmācijas nozaru attīstību, mūzikas un mākslas dziļumu, cilvēku pievēršanos garīgajām vērtībām, apziņas tīrībai, uzticēšanos savai intuīcijai, vēlmei padarīt šo pasauli labāku. Zemākajās vibrācijas (tiem, kuri nespēj iznest šo enerģiju) – alkoholisms, narkomānija, atkarība no virtuālās pasaules (spēles, TV, telefoni utt.), citiem vārdiem, visi iespējamie izmainītie apziņas stāvokļi, lai tikai aizbēgtu no realitātes.

Retrogrādā Neptūna izpausmes

Neptūna retrogrāds palīdz izstrādāt mūsos šīs un arī daudzu iepriekšējo dzīvju pieredzes, sāpju, ilūziju, zaudēto cerību, nepiepildīto sapņu un vilšanās slāņus, lai atbrīvotu mūs no iekšējā konflikta, sašķeltības jeb dualitātes un tuvinātu pilnīgai viengabalainībai. Tādējādi slāni pa slānītim veicinot mūsu virzību pretī apgaismībai.

Neptūns retrogrāds ir reizi gadā aptuveni uz pieciem mēnešiem, šajā laikā it kā atslābinot savu ilūziju meistara tvērienu.

Tie, kuriem astroloģiski nav dota iespēja uztvert Neptūna enerģiju, nejutīs neko.

Savukārt tiem, kuri spēj uztvert, izpausmes var būt stipri atšķirīgas.

Zemajās vibrācijās dzīvojošiem (alkohols, narkotikas, spēļu atkarība), va

r samazināties kārdinājumu un atkarības veicinošie impulsi, radot lielāku iespēju atmest.

Vidējās un augstās vibrācijās dzīvojošiem – tiem, kuri uztver un izjūt Neptūna enerģiju, – būs iespēja atkārtoti saskarties ar sāpīgajām situācijām un mācīties tās pieņemt, paplašināt savu apziņu līdz tādam apmēram, lai pilnībā atlaistu savas sāpes un ciešanas. Ļoti efektīvas būs dažādas psiholoģiskās, mākslas, meditatīvās un transa tehnikas un prakses.

Tiem, kuri strādā ar Neptūna enerģiju, var pasliktināties intuīcija, bremzēties jaunu ieceru, sapņu un vīziju rašanās. Var gausāk notikt ķīmijas un farmācijas nozaru attīstība un kaut kur var aizkavēties arī mūza jauniem radošajiem mākslas projektiem. Tanī pašā laikā – var būt iespēja atkārtoti iedegties par kādu senu sapni.

Ko gaidīt šajā retrogrādā Neptūna periodā?

Šis laiks ir domāts tam, lai lēni, lēni, pamazītiņām (tik lēni, lai pārāk nesāpētu) mēs spētu slāni pa slānītim izpīties no savām pagātnes ciešanām un sāpēm, atbrīvojot vietu jaunam sapnim un iedvesmai, jaunam un daudz plašākam eņģeļu spārnu atvēzienam.

Mēdz teikt, ka sāpes ir tā vieta, pa kuru mūsos ieplūst gaisma. Ieskaties un atbrīvo savas sāpes, izdzīvo tās līdz galam, pārsātinies ar tām tā, ka dabiski samazināsies tava vēlme pie tām atgriezties un meklēt tajās mierinājumu vai attaisnojumu.

Atļauj, un tu sajutīsi, ka tā vietā tevi piepildīs kaut kas cits, šīs enerģijas augstāko vibrāciju dāvana – beznosacījuma mīlestības, pieņemšanas un vienotības plūsma, tavas dvēseles mūzika un iekšējais misticisms, kurā atjaunojas saikne ar dievu.

 

Šajā periodā dzīve var atkārtoti testēt un pārbaudīt:

 • vai tiešām tu esi ticis vaļā no savas atkarības, piespēlējot situācijas vai atsaucot atmiņā kādas sāpes, kuras sākotnēji kalpoja par iemeslu pašdestrukcijai;
 • atkārtoti piedzīvojot vai atmiņās kavējoties savās sāpēs vai ciešanās, bet vairāk tādēļ, lai tu ieraudzītu mehānismu, kā pats tām esi pieķēries, gūstot šajos stāvokļos zināmu mierinājumu;
 • iespējams sapīties virtuālajā, ilūziju, fantāziju, sapņu, cerību, intuīcijas un nākotnes redzējumos – nespējot atšķirt vienu no otra;
 • ja tev kopumā tas mēdz būt raksturīgi, atkārtota izolēšanās no sabiedrības, neapdomīgs dāsnums vai dzīvošana upura lomā, uzupurēšanās vai citu žēlošana;
 • atkārtoti pie horizonta var uzvirmot kāds sens sapnis vai cerība, kuru kaut kādu iemeslu dēļ esi atlicis, un arī iedvesmas mūzai vairāk patiks tavi senākie sapņi.
 

Lielāka iespēja vienmēr plūstošo un nesatveramo Neptūna enerģiju būs ievirzīt produktīvā gultnē periodos, kad kāda cita planēta nāks palīgā. Šādi periodi būs:

 • 20. un 21. jūnijs, ļaujot ar prātu saprast notiekošo un iznest konstruktīvu risinājumu.
 • 7.– 9. jūlijs – lielāks fokuss uz Neptūna tēmām, iedvesmojoši vai pacilājoši situācijas atkārtojumi.
 • No 11. līdz 26. augustam – mistisks laiks, sevišķi ap 19. augustu. Iedvesma, vīzija, pacilātība, šoreiz atkārtoti kārdinot izvēlēties iet kādu noteiktu dzīves kursu, kurš aizraut sāka jau 2017. gadā. Tavam sapnim tiek dota otrā iespēja.
 • 13. un 14. septembris – maksimāla dualitāte – sajūtas un prāts iet pretējus ceļus, šajā spriedzes testā ir iespēja atbrīvoties no liekajām ilūzijām, jo viss neīstais neizturēs pārbaudījumu.
 • No 18. līdz 20. oktobrim – atkārtota iespēja izprast un sakārtot savu iekšējo sajūtu pasauli;
 • No 13. līdz 20. novembrim iekšējās pretrunas un neapmierinātība motivēs parūpēties par iekšējo tīrību jau ar pātagas metodi.

Kopumā veiksies labāk, ja arī individuālā horoskopā būs kāda radniecīga enerģiju saite un tulks, kas palīdzēs konstruktīvāk ievirzīt Neptūna enerģiju vēlamajā gultnē, ko noskaidrot var palīdzēt tavs astrologs.

Tādēļ esi vērīgs, un maksimāli izmanot šo laiku savas apziņas attīrīšanai, galu galā, nekas cits jau no mums arī netiek prasīts. Neptūns māca, ka viss plūst un mainās, ka nekam nav nozīmes un vienlaikus visam ir vislielākā nozīme. Mēs visi esam viens – dieva bērni, kuri peldas bezgalīgā dievišķās enerģijas okeānā un sapņo šo sapni, kuru mēs saucam par dzīvi.

 

Jana Reķe, astropsiholoģe

Sagatavots un publicēts speciāli delfi.lv, 2018

 

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt