pyramid 5744558 1280Līdzās tādām populārām laika plānošanas metodēm kā astroloģija un numeroloģija, aicinu jūs iepazīties un pielietot senu, vienlaicīgi arī ātru un efektīvu metodi – Maiju kalendārs. Jā, tas ir tas pats kalendārs, kurš noslēdzās ar 2012. gadu, un, šis fakts sabiedrībā tika maldinoši traktēts kā pasaules gala pareģojums. Tā vai citādi, lai cik sens un vēsturisks būtu kalendārs, tam kaut kad ir jānoslēdzas un šis, kurš aptvēra laika plānojumu par neskaitāmām tūkstošgadēm, ir viens no ievērojamākiem. Ezotēriķu vidū valda uzskats, ka līdz ar šī kalendāra beigām 2012. gadā, zināšanas par to var kļūt pieejamas visiem.

 

Maiju kalendāra debespušu enerģijas

Maiju kalendārs sastāv no 20 dieva principiem, kuri atkārtojas vienā un tajā pašā secībā. Savukārt katrs no šiem 20 principiem atbilst kādai no četrām enerģijām, kur katra no tām atstāj savu nospiedumu, kas ir visvienkāršākais un ātrākais kalendāra lasīšanas un lietošanas veids:Energijutipi

  1. Austrumi (apzīmē ar sarkano krāsu) – impulss, sākums, aktivitāte, spēks, griba, rezonē ar dusmu emociju. Austrumu dienās jūs uzmeklēs cilvēki, kuri no jums kaut ko konkrētu gribēs.
  2. Ziemeļi (apzīmē ar balto krāsu) – konkrētība, efektivitāte, lietderīgums, materiālistiskums, vides diktētas izmaiņas plānos, rezonē ar baiļu emociju. Ziemeļu dienās jums būs jāspēj atbildēt un iestāties par saviem vārdiem, būt konkrētiem.
  3. Rietumi (apzīmē ar zilo krāsu) – sajūtas, nojausmas, intuīcija, radošums, iekšējā pasaule, rezonē ar skumju emociju. Rietumu dienās nevar zināt, ko īsti otrs no jums gribēs, papildus dziļums un sajūtās balstīts plūdums, noslēpumainība.
  4. Dienvidi (apzīmē ar dzelteno krāsu) – būt šeit un tagad, atpūta, rezultātu laiks, saikne ar dievišķo, rezonē ar prieka emociju vai slinkumu. Dienvidu dienās jūs uzmeklēs cilvēki, kuri gribēs jums ko uzdāvināt, arī izklaidei, atpūtai un vienkāršai kopā būšanai.

Šīs enerģijas vienmēr atkārtojas vienā un tajā pašā secībā, attiecīgi, vienmēr pēc austrumu dienas sekos ziemeļu diena, pēc tās – rietumu un vēl pēc tās – dienvidu, no kuras atkal sekos austrumu diena un tā bez gala. Ja iedziļināmies debespušu enerģijās un to aprakstā, varam novērot zināmu pulsāciju, notikumu attīstības cikliskumu. Tikai tad, kad ir izprastas debespušu enerģijas, ir vērts iet tālāk un iedziļināties jau detalizētā laika kvalitātes nolasīšanā.

Maiju kalendāra laika viļņi

Maiju kalendāra gads ir 260 dienu garš, kurās visi 20 dieva aspekti izpaužas visās trīspadsmit iespējamās lomās (20 x 13 = 260). Attiecīgi var teikt, ka Maiju kalendārs sastāv no 20 trīspadsmit dienu nedēļām – laika viļņiem. Tāpat kā dienas seko noteiktā secībā, tā arī šie laika viļņi atbildīs šai pašai secībai Austrumu vilnim sekos Ziemeļu, tam Rietumu un pēc tā – Dienvidu vilnis (atkarībā no konkrētā viļņa 1. dienas enerģijas debespuses).

Attiecīgi, jau lielākai laika plānošanai var izdalīt 52 dienu periodus, kuri secīgi aptver visu 4 debespušu trīspadsmit dienu nedēļas:mayan tablet 8191668 1280

  1. Austrumu vilnis (sarkanais) - aktīvs, enerģisks periods, kad sekojot impulsam, drosmīgi ejam nezināmajā, nepazīstamajā.
  2. Ziemeļu vilnis (baltais) - vienmēr sekos Austrumu vilnim. Tas ir periods, kad veikt konkrētus uzdevumus, materializēt iecerēto, piešķirot formu iepriekšējā viļņa impulsiem, iecerēm un plāniem.
  3. Rietumu viļnis (zilais) - vienmēr sekos Ziemeļu vilnim. Sajūtu, noskaņu un emociju laiks. Tas būs periods, kurā piepildīt ar saturu un jēgu to, kas iepriekšējā vilnī ir ieguvis savas aprises un formu.
  4. Dienvidu vilnis (dzeltens) - vienmēr sekos Rietumu vilnim. Šis periods būs par spēju būt šeit un tagad, pieņemt sevi, pasauli un caur to arī visus dieva aspektus. Rezultātu laiks, kad, ja kaut nedaudz būsiet pakāpušies savā evolūcijā, saņemt dzīves dāvanas par iepriekšējos A,Z,R viļņos paveikto.

Savukārt vēl tālejošākai plānošanai var izmantot visas 260 dienas, apzinoties ka ar katru dienu, katru laika vilni, ievērojot iepriekš aprakstītos principus, enerģijas secīgi attīstās un kāpinās. Tās vienmēr balstīsies uz iepriekšējā periodā paveikto un savās izpausmēs paliks aizvien izsmalcinātākas un niansētākas.

Šie 260 dienu cikli nav saistīti ar gregoriāņu kalendāru un katru gadu iekritīs citā datumā.

Laika viļņu 13 atslēgas

Detalizētāk iedziļinoties tajā, ko mums aktivitāšu plānošanai atklāj Maiju kalendārs, ir jāiedziļinās laika viļņu struktūrā. Attiecīgi, viens laika vilnis sastāv no 13 dienām, aptverot 13 no 20 dievišķajiem aspektiem. Tas, kas atkārtojas no viļņa uz viļņa ir 13 dienas jeb 13 atslēgas, kuras neatkarīgi no dievišķā aspekta ar ko tā saistās, ļauj piekļūt un iedod savu raksturojumu konkrētai dienai katrā laika vilnī.

Katrs vilnis sastāv no 13 atslēgām, kur katrai par sevi ir savs raksturojums un ietekme, kuru der paturēt prātā plānojot savas aktivitātes.

Tēlaini to var attēlot sekojoši, kur ar katru nākamo viļņa dienu tā intensitāte un spēks pieaug, līdz 10. dienā ir tā kulminācija un 11. dienā ir viļņa putas – papildus iespēja pacelties vēl augstāk par virsotni, tam sekojošā 12. dienā jau neko vairs nevaram paveikti – ir tīrais rezultāts par šajā vilnī paveikto, bet 13. dienā viss aprimst – nulles, tīrā potenciāla diena, kas ļauj sagatavoties jaunam vilnim.

Energijuvilni

Dievišķo enerģiju raksturojums

 Navals

 

Kā sākt lietot Maiju kalendāru?

Maiju kalendāra lietošanu iesaku sākt sekojot līdzi, kurai no debespušu enerģijām konkrētā diena atbilst. Attiecīgi sākot pamanīt likumsakarības mazajos 4 dienu ciklos, kad pa dienām nomainās A, Z, R un D enerģijas.

Pēc sarežģītības tālāk ieteiktu ņemt vērā konkrētā viļņa atslēgas un tikai pēc tam katras dienas konkrēto dievišķo aspektu.

Tikai tad, kas viss augstāk minētais ir izmēģināts un atsekots, iesaku ņemt vērā viļņu ciklus (52 dienas) un Maiju kalendāra gada ciklus (260 dienas).

 

Autore Jana Reķe, 2021

©Latvijas Mediji, 2021

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt