spiral 2817979 1280Dažādos laikposmos un kontekstos esmu saskārusies ar jautājumiem, viedokļiem un arī aizspriedumiem par astroloģiju un astrologu darbību. Šeit vienkopus apkopoju, manuprāt, populārākos mītus un patiesību*.

1. Mīts – Astrologs ir kā gaišreģis, nolasa visu par cilvēku tikai paskatoties uz viņu

Patiesībā astrologs ir cilvēks, kurš ir apguvis astroloģiju, kas ir neformālā zinātne (ezotēriskā disciplīna), kurā caur makrokosmosa (planētu) likumsakarībām tiek izprasts mikrokosmoss (cilvēka raksturs, tiecības, resursi u.tml.). Lai astrologs varētu sniegt atbildes uz klienta jautājumiem, speciālās programmās tiek ievadīti cilvēka dzimšanas dati – datums, laiks, vieta. Programma vizuāli parāda planētu stāvokli uz cilvēka dzimšanas brīdi un tas arī ir sākuma punkts, pēc kura astrologs var pastāstīt par cilvēku. 

Tomēr jāatzīst, ka daudzi astrologi, esot ciešā saskarē ar smalko pasauli un informācijas laukiem, ar laiku izkopj sevī zināmas ekstrasensorās spējas – kāds var sniegt atbildes bez astroloģiskās kartes, kāds sāk dziedināt u.tml.

2. Mīts – Astrologa stāstītais un prognozētais 100% piepildīsies

Patiesībā labs rādītājs skaitās aptuveni 50-75% precizitāte cilvēku raksturojumā un nākotnes prognozēs. Jo cilvēks būs lielākā saskaņā ar sevi, savu intuīciju un dvēseli, jo viņš vairāk pats vadīs un noteiks savas dzīves gaitu, citiem vārdiem, cilvēks izpaudīs sevi kā Radītājs vai Mags.

Šis ir arī viens no sarežģītākajiem un smalkākajiem mehānismiem, kas astrologam ir jāapgūst – prasme noteikt, cik daudz cilvēkā ir atvērta Radītāja enerģija vai cik augstas ir cilvēka vibrācijas. Jo augstākas, jo smalkāka būs notikumu daba – vairāk sajūtās, noskaņās, iekšējās vēlmēs. Savukārt, jo rupjāka – jo vairāk notikumi notiks fiziskajā, materiālajā pasaulē – paaugstinājums darbā, avārija, slimības u.tml.

3. Mīts – Jebkurš var nedaudz palasīt vai kādu gadiņu pamācīties astroloģiju un tālāk pats skaidrot un prognozēt sev un citiem nākotni

Gan jā, gan nē. Ļoti bieži astrologi paši sev astroloģiski palīdzēt nevar – dēļ subjektivitātes (personiskās ieinteresētības), nespējot neitrāli uztvert informāciju par sevi. Cits moments, daļa speciālistu dzīvo diezgan smalkās vibrācijās – Radītāja frekvencēs – kur astroloģija ļoti maz nosaka viņu pašu ikdienu.

Simbolus apgūt ir viegli, lai arī laikietilpīgi, bet mācēt noorientēties informācijas apjomā, iespējamībās, kur bieži rādītāji ir pretrunīgi, ir visgrūtākais. Tādēļ arī, lai kļūtu par labu astrologu ir jāmācās, pieļauju, vismaz 5 gadi, kura laikā ir jāapgūst ne tikai teorija, bet arī jāuztrenē savs kanāls jeb “saslēgums” ar astroloģijas egregoru.

Negatavi, pusmācīti astrologi paši negribot var ļoti satraukt un sabiedēt tuviniekus un draugus, jo liela daļa sabiedrības vienkārši ir pilna dažādām fobijām un netiek ņemts vērā Mīts Nr. 2. Rezultātā, pa pasauli staigā vēl viens pārbiedēts cilvēks vairāk. Diemžēl pēc šādas pieredzes daļa cilvēku izdara globālus secinājumus par astroloģiju kopumā, kas atspoguļojas Mītā nr. 10, kas tad jau būs pašaizsardzības mehānisms, lai vienkārši netrīcētu rokas.

Tāpat arī, pusgatavie astrologi, kuriem neizdodas izveidot saslēgumu (attīstīt prasmi brīvi lasīt astroloģiskās kartes) vai arī vienkārši, kuriem apnīk mācīties, dažkārt, lai sevi nomierinātu vai attaisnotu, skaļi un publiski pauž viedokli, ka astroloģija nestrādā vai pat skarbāk – noniecinoši komentē citu astrologu darbību (šādā gadījumā apakšā būs paslēpusies skaudība). Tādēļ, labāk ir vai nu iet līdz galam, vai arī negrābstīties tajā, ko nespēj saprast un nest.

4. Mīts – Mēs katrs esam vienas astroloģiskās zīmes pārstāvis (Auns, Svari, Vēzis…)

Piederību kādai zīmei sabiedrībā parasti asociē ar to, ka cilvēka dzimšanas brīdī Saule atradās kādā no 12 astroloģiskajām zīmēm. Patiesībā, bez Saules ir vēl vismaz 10 planētas jeb arhetipiskās enerģijas, kas var atrasties jebkurā citā astroloģiskajā zīmē, pie tam, tās vēl smalkāk sadalīsies atšķirīgi izpaužoties caur 12 dažādām dzīves sfērām (astroloģiski sauktām par mājām). Realitātē ir tikai kādi 30% vai pat mazāk cilvēku, kuri būs tipiski vienas zīmes pārstāvji.

5. Mīts – Brīvi pieejamās astroloģiskās prognozes katrai zīmei ir 100% izklaide

Viss vienmēr būs atkarīgs no autora, svarīgi, lai prognozes sagatavotu kvalificēts astrologs, tad perioda apraksts - prognozes sniegs ieskatu galvenajās notikumu tendencēs. Tomēr, tā kā reti kurš ir 100% vienas zīmes pārstāvis (skatīt Mītu nr.4), tad arī reti kuram tas atbildīs par visiem 100%. Tomēr papildus der uzsvērt, ja tev izlasītais teksts izraisa emocionālu reakciju – dusmas, iedvesmu, prieku vai jebkuru citu emociju – tad tas ir drošs rādītājs, ka minētajā prognozē ir paslēpusies kāda ziņa tieši tev.

6. Mīts – Astrologs ir kā zīlnieks un spēj atbildēt uz jebkuru tavu jautājumu

Pārsvarā nē, tā nav. Visveiksmīgāk astrologs var sniegt atbildi, ja tiek uzdots atvērta tipa jautājums: Kā man labāk…? Kas man būtu vairāk piemērots ….? Kad labāk …? Kāpēc man…? u.tml. Atbildēt uz jautājumiem, kuri ir aizvērti (pieejamās atbildes - “” vai “”), spēj sniegt tikai daži Latvijas astrologi, kuri praktizē tā dēvēto horāro astroloģiju.

Tā kā astroloģija raksturo kā cēloņus, tā sekas, tad, lielākoties, ir iespējami vairāki diezgan dzīvotspējīgi scenāriji, starp kuriem cilvēkam jau pašam jāizvēlas. Astrologs var paskaidrot iemeslus, kāpēc tieši šie scenāriji jums labāk der, kā arī paskaidrot ar kādām iespējām un ierobežojumiem nāksies saskarties ejot pa kādu no izvēlētajiem ceļiem.

7. Mīts – Astroloģiskā konsultācija notiek krēslainā telpā ar melniem aizkariem, galdautiem, kristāla bumbām, krustiem un līdzīgiem simboliem

Tā kā astroloģijas apguve prasa ļoti asu, pat stipri loģisku un analītisku prātu (tā sastāv no daudziem grafikiem, detaļām, kas ir jāanalizē un jāspēj sintezēt ļoti augstā līmenī), tad patiesībā, liela daļa astrologu ir ļoti inteliģenti, gudri un mūsdienīgi cilvēki, daudzi pat paralēli strādā dažādās intelektuālās jomās – izdod grāmatas, programmē, vada biznesus un ne tikai. Attiecīgi konsultācija parasti notiek vai nu mūsdienīgā kabinetā vai arī mājīgā vidē, ja astrologs izvēlas strādāt no mājām. Tajā nav nekādu burvestību vai maģijas, vismaz ne aizvēsturiskās māņticības izpratnē.

8. Mīts – Astrologs nav psihologs un viņam arī nav vajadzīgas psiholoģiskās zināšanas

Teorētiski astrologs var nebūt psihologs, bet tad viņam piemitīs zināms dabas dots takts, empātija, cilvēkmīlestība un psihologa talants. Nereti cilvēks pie astrologa ierodas ļoti zemā savas dzīves punktā, kad viņš psihiski un emocionāli ir problēmu nomocīts un jūtas vājš. Šādā stāvoklī, lai vai ko rādītu astroloģiskā karte, astrologam ir jāspēj pasniegt informāciju tā, lai cilvēka iekšējais stāvoklis uzlabotos vai vismaz nepasliktinātos. Laiku pa laikam gadās, ka klients atlaiž savu iekšējo sāpi un spriedzi, izraudas un izrunājas, kas jau palīdz uzlabot iekšējo pašsajūtu. Šādā izpratnē astrologam ir jābūt gana taktiskam un viedi jāvada saruna atbilstoši tam, kas vislabāk var palīdzēt klientam.

9. Mīts – Astrologu pietiek apmeklēt 1 reizi dzīvē un uz visu mūžu viss ir skaidrs

Tas būtu ideālais gadījums, bet diezgan nereālistisks. Visu dzīvi mēs augam un maināmies, tiklīdz mēs veicam kādu nozīmīgu dzīves pagriezienu, mums paveras jaunas perspektīvas, jauns sevis redzējums. Līdz ar šo iekšējo izaugsmi, mūs interesēs citas kvalitātes informācija un sāksim uzdot jau pavisam citus jautājumus. Rezultātā, saņemsim citas atbildes, jā, un tieši no tās pašas tavas astroloģiskās kartes.

Mēs neesam statiski – mēs augam un maināmies un tam līdzi mainās arī mūsu apziņa un lietu izpratne. Pie tam, astrologam nebūtu īsti ētiski izstāstīt visu tavu dzīvi, šāds stāstījums būtu diennaktīm garš un nekad nebūtu līdz galam pabeigts… tāpat kā tāds neesi tu un tāda nav tava dzīve. Noderīgi un vērtīgi ir runāt, protams, par cilvēku pašu, ņemot vērā viņa vecumposmu un šā brīža dzīves prioritātes. Detalizēti skatīt nākotni ir vērts līdz tuvākajam lielākajam dzīves pagriezieniem (kā pārcelšanās uz citu valsti, laulības, bērna dzimšana, nozīmīga karjeras maiņa vai tml.).

10. Mīts – Astrologs ir šarlatāns un astroloģija ir māņticība

Mūsdienu astroloģija ir ļoti savijusies ar klasisko Junga psiholoģiju, ar personības psiholoģisko portretu un raksturojumu. Astroloģiju ir grūti pierādīt, jo tā vienlaicīgi ļauj ieskatīties pašreizējā brīdī, kurā it kā no augstāka skatu punkta tu skaties uz visu cilvēka dzīvi vienlaicīgi – pagātni, tagadni un nākotni. Tālāk jau izejot no cilvēka vecumposma, apziņas līmeņa un šā brīža prioritātēm (jautājumiem) tiek šķetināts ārā būtiskais uz doto brīdi.

Novērojumi liecina, ka mūsdienās daudzas lielas kompānijas un slavenas personības savā darbībā aizvien vairāk izmanto individuālos astrologa padomus. Ja tavā pasaulē tā ir māņticība, tad vienkārši tas nav tavs instruments sevis un pasaules izziņai.

Tas laiks, kad ezotērikā vispār varētu darboties šarlatāni, ir pagājis. Kā jau pieminēju, lielākā daļa astrologu ir ļoti inteliģenti un gudri cilvēki, kuri veltot savu enerģiju un zināšanas kādai no tradicionālajām profesijām – būtu tuvinieku un apkārtējo cilvēku akceptētāki, kā arī dzīvotu materiāli daudz pārtikušāku dzīvi. Astroloģija bieži ir aicinājums un sirds darbs. Vieglāk un viedāk, kaut arī ne vienmēr pateicīgāk, ir dalīties savās patiesajās zināšanās un aicinājumā.

 

Vai tev ir padomā vēl kāds ar astroloģiju vai astrologa darbību saistīts mīts? Vai varbūt tev ir cits viedoklis? Ja tā, droši raksti šeit pat komentāros vai man privāti - astropsiholoģe Jana Reķe, e-pasts: info@dveselesspeks.lv.

 

*Šis raksts atspoguļo tikai un vienīgi manu, Janas Reķes, personīgo redzējumu par dažādiem mītiem, ar kuriem esmu saskārusies savas astropiholoģiskās pirvātprakses laikā. Tā kā esmu klasiskās jeb Rietumu astroloģijas pārstāve, tad manas atbildes nesniedz ieskatu vai neatspoguļo vēdisko vai citu astroloģisko virzienu skatījumu.

 

© Jana Reķe, astropsiholoģe, speciāli dveselesspeks.lv, 2019

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt