workplace 1245776 1280Pēc gandrīz divus mēnešus ilgušās koncentrēšanās uz praktisko dzīves pusi un tēmām "kā vajag" mūsu prāts gan domās un runās, gan rakstītajos vārdos no 7. līdz 26. februārim izpaudīsies caur oriģinālo, draudzīgo, humoru un brīvību mīlošo Ūdensvīra zīmi.

Tas dos vieglu domu lidojumu, negaidītas idejas un atklāsmes, spontanitāti, humora pilnu attapību, spēju pasmieties par sevi un dzīvi, vēlmi būt starp draugiem un dalīties savā jaunatbrīvotajā priekā un vieglumā.

Pēdējos pāris mēnešos mums bija iespēja pacietīgi, nopietni, apzinīgi un ļoti pareizi izpildīt lielu, pat nepateicīgu darba apjomu, bet iespējams, ka šajā laikā arī nedaudz par daudz koncentrējāmies uz naudas, karjeras un darba jautājumiem, nedaudz par daudz gribējām izdarīt visu pareizi, secīgi, ievērojot visus priekšrakstus un noteikumus, varbūt nedaudz par daudz apzinīguma, lai būtu iespējams veikt kvantitatīvu virzību savā izaugsmē un iecerēs. Tādēļ prieks un iedvesma visiem rūpju nomāktajām un prāta važās iekaltajiem, jo prāts caur Ūdensvīra zīmi nesatraucas par noteikumiem.

Tas sniedz vieglumu – štrunts par priekšrakstiem un to, kā būtu pareizi! Secīgums – kas tas tāds? Man ir ideja, un es jau ar to nesos pasaulē – stāstu, meklēju kontaktus, pārdodu vai jebkādā citā veidā virzu to uz priekšu.

Šim laikam raksturīgais un ieteicamais:

  • daudz spontānu un oriģinālu ideju un atklāsmju;
  • nepacietīgums un nemierīgums, grūtības līdz galam pieņemt laika plūdumu, bet pieņemot – ļoti adekvāta pareizā laika izvēle;
  • atraktīvs un humora pilns domu gājiens un runasveids;
  • vieglākas domas un attieksme pret ikdienu – spēja pasmieties par sevi;
  • ļoti svarīga kļūst draudzība un būšana starp draugiem vai domu biedriem;
  • vairāk nekā parasti pavadīts laiks pie datora, internetā, "gadžetos" – labi veiksies šīs sfēras pārstāvjiem;
  • pastiprinās interese par visādiem inovatīviem jauninājumiem, zinātniskiem sasniegumiem un visu moderno;
  • ļoti labi padosies grupu darbs, un kolektīvajos centienos kopumā būs lielāks spēks un jauda;
  • saliedējas sabiedrība ar dabisku izjūtu – kopībā ir spēks!

Pie kādām atziņām nonāksim

share 1411235 1280Šā perioda viena no spilgtākajām atziņām būs saistīta ar to, ka mēs visi esam pasaules sastāvdaļa, un mums visiem savā būtībā ir vienas un tās pašas vēlmes, cerības, gaidas un izpausmes. Mēs visi alkstam laimes, labklājības, mīlestības, mēs visi gribam būt akceptēti. Savā ziņā esam tik ļoti līdzīgi, ka tas varētu pat nobiedēt. Tomēr šis laiks dāvā iespēju arī priecāties par otra oriģinalitāti, par atšķirīgo, dīvaino un drosmīgo. Tas palīdz apzināties, ka arī mūsos ir kāda oriģināla un unikāla dzirksts, kas bagātina mūsu dzīvi un pasaules kopējo rakstu.

Šīs nedēļas liek uzsvaru uz to, ka sašķeltība ir radusies mūsu ierobežotās prāta kapacitātes dēļ, ka pasaule nesastāv no daudziem nesaistītiem atomiem un druskām – pasaule ir viens vesels, un mēs esam neatņemama tās sastāvdaļa. Veselums – kur viens raksturo visu un visi raksturo vienu, kur katra cilvēka iekšējā cīņa atspoguļo tautu un valstu cīņas, kur dabas cikliskums atspoguļo mūsu ieelpu un izelpu, kur viena cilvēka sirds siltums spēj būt tā dzirksts, kura iededz liesmu tūkstošos un miljonos citu... Viss ir viens. Tajā ir tāds spēks, kuru apzinoties, ir iespēja palīdzēt atveseļoties pasaulei...

Kopā mēs varam vairāk

Šis ir laiks, kurā varam apzināties, ka kopā mēs varam sasniegt vairāk, un tas mums neatņem ne drusciņas savas īpašās individualitātes. Izpratne, ka mēs visi tiecamies pēc viena un tā paša, tikai ceļi ir atšķirīgi. Tas rada vienotību, kurā iestājamies viens par visiem un visi par vienu. Kopību, kur mēs katrs ar savu unikālo dzirksti varam palīdzēt viens otram sasniegt to, uz ko patiesībā mēs visi tiecamies, – laimi, prieku, mīlestību. Tikai kopā mēs varam to sasniegt daudz ātrāk – guldzošu smieklu un lidojoša viegluma pavadībā!

Lai atklājumi, prieks un draudzība uzlādē un atbrīvo!

 

Jana Reķe, astropsiholoģe

Sagatavots un publicēts speciāli delfi.lv, 2017

 

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt