spirallllAstroloģija ir izveidojusies uz novērojumu pamata, kur gadsimtu gaitā tika pamanītas likumsakarības starp astronomisko debesu ķermeņu kustību un konkrētiem notikumiem, tādejādi atklājot vienu no ezotērikas likumiem – kā debesīs tā arī uz zemes. Astroloģijā katrs cilvēks tiek izvirzīts kā galaktikas centrs, atklājot unikālu konkrētā cilvēka subjektīvās realitātes nospiedumu jeb astroloģisko karti. Šāda karte neatspoguļo tik daudz astronomiskos likumus, kā mūsu subjektīvo uztveri, kur no cilvēka skatu punkta raugoties - viss visums riņķo ap mums. Savā dzīvē mēs katrs esam ar Saules - galaktikas centra, potenciālu. 

Visumā viss ir sakārtots, viss riņķo pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, katrai planētai ir sava orbīta un riņķošanas ātrums ap savu asi un Sauli. Šajos likumos nekas nemainās. Tomēr, ja mēs skatāmies no subjektīvā skatu punkta - Zemes, atsevišķos periodos rodas ilūzija, ka planētas stāv uz vietas vai pat kustas pretējā virzienā.

Ja no Zemes raugoties planētu kustība izskatās atpakaļ ejoša, tad šādu planētu sauc par retrogradīgu un astroloģiskajā kartē šai planētai pieliek apzīmējumu “R”.

Savukārt periodos, kad no Zemes skatoties planēta tuvojas brīdim, kad tiks mainīts tās kustības virziens, tā ievērojami lēnāk pārvietojas pa debess jumu, līdz vienā brīdī izskatās, ka tā vispār vairs nekustās. Šādu planētu dēvē par stacionāru planētu un astroloģiskajā kartē planētai pieliek apzīmējumu "S".

 

Abiem šiem planetārajiem stāvokļiem ir ļoti liela psiholoģiskā un ezotēriskā ietekme cilvēku dzīvēs, jo šādu planētu klātesamība dzimšanas kartē sniedz tiešas norādes par tiem dzīves uzdevumiem un mācībstundām, kuras dvēsele šajā dzīvē ir uzņēmusies risināt. Tas atspoguļos gan uzkrāto pozitīvo, gan negatīvo pagātnes pieredzi un sniegs norādes par tā dēvētajiem "karmiskajiem" dzīves uzdevumiem.

 

Planētu retrogradīgums piedod subjektīvāku skatījumu uz lietām un veicina planētas izpausmi vairāk caur iekšēju redzējumu, nevis ārēju rīcību. Labi uztrenēta šādas planētas izpausme ir kā dāvana, jo cilvēks planētas jomās izpauž dziļu izpratni un talantu. Savukārt stacionāra planēta paspilgtina konkrētās planētas īpašības, padarot tās daudz akcentētākas. Šādas planētas izpausmes sfērās cilvēks nav tik elastīgs, un, atsevišķos gadījumos, tas var planētu izcelt kā dominējošo cilvēka dzīvē.

Saule un Mēness nekad nav retrogradīgi, Merkura un Venēras orbīta atrodas starp Zemi un Sauli, tādēļ retrogradīgajā kustībā tās parādās pirms Saules. Marss, Jupiters, Saturns, Urāns, Neptūns, Plutons, kas riņķo ārpus Zemes orbītas, kļūst retrogradīgas periodos, kad planēta atrodas opozīcijā Saulei, dažkārt arī trigonā.

Planētu retrogradīgās kustības periodi:

 • Merkurs – 3 reizes gadā pa 3 nedēļām;
 • Venēra – aptuveni katrus 18 mēnešus pa 40-44 dienām;
 • Marss – vidēji katrus 26 mēnešus pa 60-80 dienām;
 • Jupiters – vidēji katrus 13 mēnešus pa 4 mēnešiem;
 • Saturns – vidēji katrus 12,5 mēnešus pa 4,5 mēnešiem;
 • Urāns – vidēji reizi gadā pa 5 mēnešiem;
 • Neptūns – vidēji reizi gadā pa 5 mēnešiem;
 • Plutons – vidēji reizi gadā pa 5-6 mēnešiem.

Retrograd

Katrs retrogradīgais periods var tikt iedalīts 3 fāzēs:

 1. fāze, kad direkta planēta ieiet zonā, kuru viņa vēlāk atkārtoti šķērsos savā retrogradīgajā kustībā. Var teikt, ka planētas retrogradīgā ietekme jau ir sākusies (astroloģiskajā kartē planēta neparādās ar simbolu “R”). Principā visi svarīgie jautājumi ar kuriem būs jāstrādā planētas retrogradīgās kustības laikā, šajā fāzē parādās pirmo reizi. 
 2. fāze, kad notiek faktiska retrogrāda kustība, astroloģiskajā kartē planēta parādās ar burtu “R” un faktiski planēta 2. reizi atkārto to ceļu, kuru tikko jau mērojusi (1. fāzē). Šajā fāzē iepriekš apzinātās tēmas un jautājumi – tiks pārskatīti, pārcilāti, pētīti – respektīvi, daudz dziļāk izstrādāti. Šādu nepieciešamību var veicināt, piemēram, kādi apstākļi, problēmas, iekšēja neapmierinātība, vainas sajūta vai kas cits (atkarībā no konkrētās planētas un zīmes, caur kuru tā pārvietojas).
 3. fāze, tas ir laiks, kad planēta beidz savu retrogradīgo kustību, astroloģiskajā kartē nav burts “R”, bet faktiski planēta tagad trešo reizi šķērsos to pašu ceļu. Šajā fāzē iepriekš aktualizētie jautājumi tiks vēlreiz izgaismoti un pārstrādāti, bet jau ar kādiem secinājumiem un atziņām, veidojot jau noteiktas ieceres un plānus, kas veidos spēcīgu pamatu un pārliecību par nākotni. Planētas ietekmes zonā ir atgriezusies veselīga dinamika un šajā laikā ir ieteicams noslēgt minētās tēmas.

Retrogradīgajos periodos var tikt radīts kas jauns, sevišķi iekšējās izpratnes ziņā. Šajā laikā viss, kas tiek radīts, saprasts, apgūts, ir labi pamatots un stabils, par cik jautājuma, notikuma vai problēmas izpētei un izpratnei tiek veltīts daudz vairāk laika un uzmanības, nekā citkārt.

Ikdienā, kad saskaramies ar jēdzienu "retrogradīga" planēta, ar to tiek domāts, ka šajā periodā noteiktā planēta veic atpakaļ ejošu kustību. Šeit ir ļoti būtiski atcerēties, ka precīzu šādas planētas ietekmi uz tavu dzīvi vai notikumu dabu, var pateikt tikai astrologs, kurš, neskatoties uz kopējo fonu, var pateikt - kādu sfēru un kādus dzīves jautājumus šī konkrētā retrogradīgā planēta tavā dzīvē skars un vai tās ietekme tev vispār būs pamanāma. Kā piemēram, cilvēki, kas ir dzimuši tieši ar šādu planētas retrogradīgumu, tieši šajā laikā var justies daudz labāk un viņu aktuālie jautājumi var sākt daudz raitāk virzīties uz priekšu nevis kavēties. 

Lai mums izdotas apzināties retrogradīgo periodu lielo nozīmi un pilnībā to izdzīvot saskaņā ar planetārajām enerģijām. Tieši šis ir tas laiks, kad ir lielāka iespēja veikt kvantu lēcienu mūsu iekšējās pasaules redzējumā un apziņā!

 

P.S. Par retrogradīgo planētu dziļāku ezotērisko nozīmi būs atsevišķs raksts.

 

© Jana Reķe, astropsiholoģe, speciāli dveselesspeks.lv, 2016

Izmantoti materiāli no: www.astro.comwiki.astro.com

 

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt