child 2443969 1280Mūsu dzīves ir palikušas tik intensīvas un pilnas notikumiem, ka ne visu informāciju mūsu smadzenes spēj apstrādāt. Lai nesajuktu prātā un tās nepārkarsētu, mūsos ir iekodēta maza programmiņa – mēs uztveram un reaģējam tikai uz to, kas mums ir svarīgs vai aktuāls tajā brīdī, pie tam, aktuāls ne tikai caur prātu, bet caur kādu dziļāku un stabilāku vaduguni mūsos. Tas palīdz mums aiztaupīt lieku enerģijas patēriņu un laiku uz nesvarīgākiem notikumiem, cilvēkiem un lietām. Tomēr, tā kā tā ir izlases veida uztvere, tad nav brīnums, ka caur it kā vienādām situācijām, mēs katrs gūstam savu neatkārtojamo pieredzi un secinājumus. Savā veidā šī mūsu īpatnība - reaģēt un uztvert svarīgāko, arī veido mūsu dzīvi.

Mūsu instinktīvā daba sadarbojoties ar mūsu dvēseles gudrību nodrošina, ka reaģējam uz visu, kas saskan vai palīdz mūs izvest uz patieso savas dzīves vektoru.

 

books 2385409 1280Viena no pirmajām lietām, kuru skatos strādājot ar klientiem, ir tā individuālais gads. Tas palīdz saprast, kur cilvēks ir šobrīd, kas viņu vairāk satrauc, kam velta vai gribētu veltīt savu uzmanību. Individuālais gads ir kā ieelpu un izelpu fāžu noteikšana, kas ir ātri un vienkārši nosakāms.

Šajā rakstā sniegšu savu skatījumu par individuālā gada tēmu, balstoties uz savu pieredzi, sajūtām un novērojumiem.