avenue 2215317 1280Dvēseles ceļabiedru dāvanas no 13. līdz 25. augustam

Jau no 5.07. mēs ļoti aktīvi virzījāmies katrs pretī saviem jaunajiem izaicinājumiem, izvēloties vistaisnāko ceļu uz jaunu dziļumu, jēgu un piepildījumu.

Tagad, mēs pieredzēsim sava padarītā darba rezultātus. Mēs savu ceļu jau esam izvēlējušies un šī izvēle mūs ir izmainījusi kā ārēji, tā iekšēji. Visu lieko, maldīgo un mānīgo drosmīgi atmetot. Apzinoties, ka neesam vieni un nekad arī tādi neesam bijuši, mūsu ceļš caurvijas ar mīlestību, kopības sajūtu un savstarpējo dalīšanos. Šis ceļš, kurš ved pretī patiesajai maģijai – pašradīšanas brīnumam.

Veselīgo ambīciju laiks no 26. augusta līdz 7. septembrim

Jauns aktivitāšu vilnis, kurā centīsimies katrs sajust kopējo spēles laukumu un tā dāvātās iespējas. Veselīgas ambīcijas, dažkārt arī varas un politiskās spēlītes var stipri nodominēt pār ikdienu. Spēcīgi motivēs patiesa vēlme augt, virzīties un attīstīties un tā vārdā mācīsimies arī no nekā radīt ko patiesi vērtīgu. Rezultātā būs novērojami kā sliktie piemēri – uz pasaules skatuves un mūsu dzīves mazo izrāžu āksti un jokdari, kā arī labie piemēri - patiesi virtuozi savas lietas meistari darbībā.

Realitātes pārbaude no 8. līdz 20. septembrim

Laiks veselīgajām ambīcijām un mega plāniem piešķirt daudz reālistiskākas formas un aprises - drosmīgi liekot lietā praktiskās zināšanas, pieredzi un meklējot jaunas takas, idejas un scenārijus. Lieti noderēs situācijas analīze un faktu pārbaude. Rezultātā būs redzams: Cik reālistiskas kopumā ir jūsu ieceres? Vai jūs paliksiet gana uzticīgi savam redzējumam arī ja lietas uzreiz neizdosies kā sākotnēji iecerēts? Vai jūs esat gatavi mācīties un adaptēties reālajai situācijai?

 

Autore astropsiholoģe Jana Reķe

Satavots un publicēts speciāli žurnālam Spīgana, sadaļa Skatpunkti, 6. lpp.

©Spīgana Nr.6, Augusts/Septembris' 2020

©Latvijas Mēdiji

Pievienot komentāru